Vraag een wandelroute aan

De werkgroep Rondje Beilen is op zoek naar nieuw te realiseren wandelroutes. Daarvoor zijn we op zoek naar omwonenden die in hun eigen buurt een wandelroute willen laten maken. Dit kan bijvoorbeeld via de buurvereniging, een wijk platvorm of wijk werkgroep.

Wandelen in en rond Beilen.

Dat is de doelstelling van werkgroep Rondje Beilen. De werkgroep is onderdeel van Beleef Beilen en is druk bezig met het uitvoeren van het plan om allerlei wandelingen in en rond Beilen uit te zetten. De opzet is dat deze wandelingen aan elkaar te koppelen zijn om zo een rondje Beilen te kunnen maken. De wandelingen zullen van informatie over de omgeving voorzien worden. Ook is er langs deze wandelingen ruimte voor natuur, cultuur, sport en recreatie.

De werkgroep is actief sinds 2011.

Regelt de werkgroep de nieuwe wandelroutes allemaal zelf.

Dat is nu juist niet de bedoeling. De opzet is het actief betrekken van direct omwonenden bij de realisatie van een nieuwe wandelroute. Het gaat immers om een route door hun woonomgeving.

Dit kan dan bijvoorbeeld via de buurvereniging, een wijk platvorm of wijk werkgroep.

De rol van de werkgroep is de bewoners van de wijken en buurten waar nog geen wandelroute is, te benaderen en hen te vragen of ze willen meewerken aan een nieuwe route.

De werkgroep levert dan een concept idee om een start te maken. Er is vervolgens volledige vrijheid dit idee aan te passen. De opzet van Rondje Beilen is dat de omwonenden de eigenaar en beheerder van de route worden. Het verdere initiatief van uitwerken en realiseren ligt dan bij hen.

De werkgroep ondersteunt dan hierbij . Dit kan door hulp bij subsidie aanvragen en contacten met instanties en/of verenigingen die een rol kunnen spelen bij de wandelroute.

Neem contact op

Heeft u een idee voor een nieuw te realiseren wandelroute? Bekijk al ons tot nu toe gerealiseerde projecten voor inspiratie. Neem contact met ons op als u een plan wil realiseren.

De stand van zaken

In Beilen-West zijn de plannen al ver gevorderd. Het doel daar is een belevingspad met o.a. een Discgolf parcours.

Het plan wat door de werkgroep Beilen-West in samenwerking met de gemeente is opgesteld is, inclusief begroting, goedgekeurd. Er kan nu begonnen worden met de uitvoering van het plan.

Wijk Nagtegael gaat het natuurleerpad nieuw leven inblazen en bekijkt welke rol de wijk in Rondje Beilen kan spelen.

Samen met Beilen Noord (buurtvereniging de Hennekampen en werkgroep Noord) wordt druk gewerkt aan het definitieve ontwerp van een route door Beilen Noord.

Met buurtvereniging het Bottervolk zijn we in gesprek over het deel van de route door hun wijk.

In het kader van "Midden-Drenthe wordt Culturele gemeente 2019/2020" wil Rondje Beilen een kunstroute door het dorp Beilen ontwikkelen.

Wie zijn wij

Wij zijn een groep van vrijwilligers die op persoonlijke titel of namens een Beilense vereniging(Historische verenging, VTRB), deel uitmaken van de werkgroep. Professionele ondersteuning krijgen we vanuit Welzijnswerk Midden-Drenthe.

Wilt u meer informatie over Rondje Beilen, bezoek ook eens onze website: www.rondjebeilen.nl

Bent u enthousiast geworden en wilt u actief meedoen aan Rondje Beilen, onze werkgroep zoekt nog versterking.

Onze contactgegevens vindt u op onze website.