Afscheid Johan Koster

Met ingang van 1 januari 2018 heeft Johan Koster afscheid genomen als bestuurslid en voorzitter van de stichting Beleef Beilen. Als medeoprichter heeft hij zich de afgelopen zes jaren ingezet om de structuur van deze stichting vorm te geven. Tevens is hij in tal van stuurgroepen actief geweest om Beilen meer kleur te geven.

Diverse omstandigheden hebben voor hem ertoe geleid dat hij het tijd vindt om het stokje over te dragen. Johan Koster: "Ik ben trots op hoe de stichting een plek heeft gekregen in en gedragen wordt door het dorp Beilen. Ik hoop dat mijn gedachtengoed wat betreft de structuur en werkwijze binnen de stichting bewaard blijft".

Het bestuur van de stichting is inmiddels gestart met de procedure voor de aanstelling van een nieuwe voorzitter.